Skip to content

Badaniem radiologicznym stwierdza sie przy tym niekiedy juz w poczatkowym okresie, wyrazny cien kulisty

4 miesiące ago

329 words

Badaniem radiologicznym stwierdza się przy tym niekiedy już w początkowym okresie, wyraźny cień kulisty, ostro odgraniczony. Czasami bywa on zamazany, zależnie od towarzyszącego zapalenia odoskrzelowego płuca. W dalszym okresie często stwierdza się przesunięcie sąsiednich narządów i mniejszą ruchomość przepony po stronie chorego płuca. Rozpoznanie. O bąblowcu płuc należy pamiętać w przypadkach rozpoczynających się kaszlem i krwiopluciem, zwłaszcza, gdy w dalszym przebiegu stłumienie przeważa nad objawami osłuchowymi. Rozpoznanie potwierdza eozynofilia krwi, typowy obraz radiologiczny i dodatni odczyn odchylenia dopełniacza z antygenem bąblowcowym. Niewątpliwe jest rozpoznanie, gdy chory wykrztusza haczyki, kawałki torebki albo, gdy wykrztusi cały pęcherz. W innych przypadkach bąblowca można rozpoznać na podstawie typowych własności cieczy wydobytej próbnym nakłuciem. Nieraz wykonywano je w przypuszczeniu wysiękowego zapalenia opłucnej. Rozp oznanie różnicowe. Od gruźlicy płuc w początkowym okresie odróżnia się bąblowca płuc na podstawie następujących danych bąblowiec płuc 1. Siedziba przeważnie w dolnym prawym płacie. 2. Częste krwioplucia. 3. Gorączka bywa rzadziej jest przemijająca. 4. Stłumienie góruje nad objawami osłuchowymi 5. Eozynofilia w krwi. 6. Dodatni odczyn Weinberga; dodatnia próba śródskórna Casomego. Gruźlica płuc w okresie początkowym: 1. Siedziba najczęstsza w górnych częściach płuc. 2. Krwioplucia są rzadsze. 3. W przypadkach z siedzibą atypową gorączka bywa raczej wysoka. 4. W obrębie stłumienia słychać zwykle rzężenia i nieprawidłowe szmery oddechowe. 5. Limfocytoza w krwi eozynofilii me ma. 6. Ujemny odczyn Weinberga; ujemna próba Casoniego. 7. W obrazie radiologicznym typowy cień o kształcie kulistym, ostro odgraniczony, najczęściej w dolnym płacie prawego płuca. 8. Plwocina stale nie zawiera prątków gruźlicy. 9. Choroba rzadka. 10. Zmiany radiologiczne dotyczą przede wszystkim górnych części płuc. 11. Dokładne badanie plwociny wykrywa często już wcześnie prątki gruźlicy. 12. Choroba częsta. [patrz też: cena badania moczu, stomatologia ursynów, antytrombina ]

0 thoughts on “Badaniem radiologicznym stwierdza sie przy tym niekiedy juz w poczatkowym okresie, wyrazny cien kulisty”