Skip to content

Ciężka anemia u malawskich dzieci ad

5 miesięcy ago

47 words

Zostały wykorzystane predefiniowane obszary zlewisk; obszar miejski był ograniczony do granic miasta. Projekt badania
Między lipcem 2002 r. A lipcem 2004 r. Kolejna próbka dzieci (382 pacjentów), które były prezentowane w ambulatorium w godzinach pracy z pierwotną diagnozą ciężkiej niedokrwistości (zdefiniowanej jako stężenie hemoglobiny <5,0 g na decylitr), została zwerbowana do prospektywne badanie kliniczno-kontrolne. Dodatkowymi kryteriami włączenia były wiek od 6 do 60 miesięcy i brak transfuzji krwi w ciągu ostatnich 4 tygodni.
Dla każdego przypadku pacjenta zapisano pacjenta kontrolującego wspólnotę i pacjenta kontrolnego szpitala. Pacjenci kontrolujący społeczność byli rekrutowani od pozornie zdrowych mieszkańców żyjących w odległości od 100 do 1000 m od pacjenta; Pacjenci kontrolowani w szpitalu byli rekrutowani przez wybranie pierwszego dziecka prezentującego w oddziale ambulatoryjnym w tym samym czasie w następnym dniu roboczym po przedstawieniu pacjenta. Pacjenci kontrolowani przez wspólnotę i szpitale byli uprawnieni do rekrutacji, jeśli ich poziom hemoglobiny wynosił co najmniej 5,0 g na decylitr i mieli oni między 6 a 60 miesiącem życia; nie zastosowano innych dopasowań. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od rodzica lub opiekuna każdego dziecka we wszystkich trzech grupach. Badanie zostało zatwierdzone przez komisje etyczne College of Medicine w Malawi oraz Liverpool School of Tropical Medicine w Wielkiej Brytanii.
Ocena kliniczna i zarządzanie
Po zapisaniu, kliniczna forma badań, w tym historia medyczna i dietetyczna, dane socjodemograficzne i badanie fizykalne, została zakończona, a próbki krwi, moczu i kału zostały zebrane. W przypadku pacjentów, jeśli stan kliniczny na to pozwolił, aspirat szpiku kostnego uzyskano w znieczuleniu miejscowym. Dzieci wymagające hospitalizacji leczono na oddziale. Wszystkie warunki były zarządzane zgodnie ze standardowymi protokołami.
Pomiary antropometryczne
Wyniki żywieniowe z zostały obliczone zgodnie z krzywymi wzrostu wzrostu WHO 8 przy użyciu Epi Info 2000. Pod uwagę brano wagę do wzrostu masy ciała, wzrostu na wieki i masy ciała z z punktu poniżej -2. skarłowacenia i niedowagę, odpowiednio; z wartości mniejsze niż -3 uważano za wskazujące na poważne wyniszczenie, silne zahamowanie wzrostu lub ciężką niedowagę.
Metody laboratoryjne
Testy laboratoryjne (hematologiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne) przeprowadzono w ciągu 24 godzin po pobraniu, a podwielokrotności przechowywano w temperaturze -80 ° C do późniejszej analizy. Pracownicy laboratorium nie byli świadomi grup badawczych dzieci.
Badania hematologiczne
Stężenie hemoglobiny zmierzono na miejscu za pomocą systemu HemoCue. Pełną morfologię krwi, w tym retikulocyty, wykonano za pomocą licznika Coulter. W przypadku pacjentów, preparaty szpiku kostnego barwiono Hematognost Fe (Merck) i sortowano na zawartość żelaza9; wyniki te zostały wykorzystane do sprawdzenia markerów krwi obwodowej niedoboru żelaza. Stosunek rozpuszczalnego receptora transferyny do log ferrytyny (wskaźnik TfR-F) 10 najlepiej przewidywał stan szpiku kostnego, niezależnie od obecności infekcji; współczynnik TfR-F większy niż 5,6 zastosowano do określenia niedoboru żelaza z czułością 70% i swoistością 75% (dane niepublikowane).
Badania chemiczne
Poziomy białka C-reaktywnego, haptoglobiny, transferyny, żelaza, ferrytyny, kwasu foliowego i witaminy B12 analizowano w systemach Modular P800 i Modular Analytics E170 (Roche)
[przypisy: przegladarka skierowan do sanatorium, zagrzybiony organizm objawy, leobert allegro ]

0 thoughts on “Ciężka anemia u malawskich dzieci ad”

  1. może ktoś wie, jak szybko (w dniach) można i należy podjąc rehabilitację u chorego z nadciśnieniem