Skip to content

Ciężka anemia u malawskich dzieci cd

3 miesiące ago

441 words

Zapalne profile cytokin mierzono za pomocą cytometrycznej macierzy kulkowej na cytometrze przepływowym FACSCalibur (Becton Dickinson). Retaminę A w surowicy (retinol) i rozpuszczalny receptor transferyny mierzono odpowiednio za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej 11 i testu immunoenzymatycznego. Badania parazytologiczne
Liczbę bezpłciowych pasożytów Plasmodium falciparum na 200 białych komórek zliczono i wyrażono jako liczbę na mikrolitr krwi. Płytki malarii odczytywane były przez dwa niezależne czytniki, z których trzecia była używana, jeśli wyniki różniły się o więcej niż 25%. Malaria była określona przez obecność bezpłciowych pasożytów P. falciparum. Niedawną lub obecną malarię zdefiniowano na podstawie obecności bezpłciowych pasożytów P. falciparum w erytrocytach lub pigmencie malarii w monocytach lub makrofagach.12 Hiperpasożytemia została zdefiniowana jako ponad 100 000 pasożytów na mikrolitr.2 Próbki kału badano na robaki pasożytnicze metodą Kato-Katza .13 Ciężkie zakażenie tęgorogów zdefiniowano na podstawie obecności ponad 1000 komórek jajowych na gram kału. Test PCR-reakcja łańcuchowa (PCR) został zastosowany w celu potwierdzenia wyników mikroskopowych i określenia gatunku (Ancylostoma duodenale lub Necator americanus). 14 Próbki moczu badano na obecność Schistosoma haematobium metodą półilościową.15
Badania bakteriologiczne
Próbkę krwi szpikowej lub krwi żylnej (1 do 2 ml) inokulowano do fiolek do hodowli BACTEC Myco / F-Lytic i inkubowano w automatycznym systemie hodowli BACTEC 9050 (Becton Dickinson) przez 56 dni. Subkultury, oznaczanie wrażliwości i identyfikacja izolatów przeprowadzono standardowymi technikami.16 Hodowle sprawdzono pod względem prątków za pomocą wybarwienia rozmazów Ziehl-Neelsena. Mieszane wzrosty lub wzrosty mikrokoków, gatunków Bacillus lub koagulazo-ujemnych gronkowców uważano za zanieczyszczenia.
Badania wirusologiczne
Izolaty pełnej krwi17 oceniano pod kątem infekcji Epsteina-Barra i infekcji wirusem cytomegalii za pomocą półilościowego PCR18 oraz parwowirusa w czasie rzeczywistym PCR.19. Zakażenia uznawano za klinicznie ważne, jeśli liczba kopii wirusa przekroczyła 1000 na mililitr krwi. Testowanie ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) przeprowadzono dwoma szybkimi testami (Determine, Abbott Laboratories i Uni-Gold, Trinity Biotech). Wyniki z dysharmonicznym lub pozytywnym szybkim testem u dzieci w wieku poniżej 18 miesięcy zostały rozwiązane za pomocą PCR.20
Badania genetyczne
DNA wyekstrahowano zestawem do ekstrakcji Nucleon (Amersham Biosciences) i genotypowano za pomocą spektrometrii masowej z wydłużeniem startera za pomocą MassARRAY (Seąuenom) .21 Obecność sierpowatokomórkowej choroby (homozygotyczność dla hemoglobiny S) i polimorfizmów pojedynczych nukleotydów w promotorze określano regiony genów kodujących interleukinę-10 (IL10) (-1117, -3585 i +4949) 21 i czynnik martwicy nowotworu (TNF) (-238, -308 i -1031) 22. Termin G6PD-202 / -376 jest używany do oznaczania chłopców, którzy są hemizygotyczni i dziewcząt, którzy są homozygotyczni pod względem zarówno alleli G6PD202A, jak i G6PD376G, stanu, który silnie predysponuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.23 The Hardy-Weinberg zastosowano równowagę (wartość graniczna, P <0,001) i nie stwierdzono istotnej stratyfikacji populacji [hasła pokrewne: szpital psychiatryczny bolesławiec, folikulina, leobert allegro ]

0 thoughts on “Ciężka anemia u malawskich dzieci cd”