Skip to content

Czesto stwierdza sie w raku pluc stany goraczkowe

2 miesiące ago

223 words

Często stwierdza się w raku płuc stany gorączkowe, przy czym gorączka bywa niestała i nieregularna. Jej wysokość u tego samego chorego bywa zmienna i może wahać się od poziomu podgorączkowego do 39-40° C. Przyczyna gorączki może być różna. Może ją wywoływać wsysanie się wytworów rozpadu tkanki rakowej, zapalenie odczynowe tkanki otaczającej, sprawy zapalne w zapadniętej części płuca wskutek zalegania w niej wydzielin, zapalenie osierdzia pochodzenia przerzutowego, równoczesne choroby, np. gruźlica płuc itd. W naszych przypadkach ogólna ciepłota ciała była prawidłowa prawie w 14% (19 przypadków), przy tym w 6,5% (9 przypadków) aż do końca, stany podgorączkowe spostrzegaliśmy w 44% (61 przypadków) w 42% (59 chorych) w okresie rozwiniętej choroby gorączka utrzymywała się powyżej 38° C, przekraczając w 4 przypadkach pod koniec życia nawet 40° C. Tor gorączki był nieregularny, czasami na pewien okres czasu gorączka ustępowała miejs ca stanom podgorączkowym. W 13 przypadkach wysokiemu poziomowi gorączki towarzyszyły dreszcze i obfite poty oglądaniem w raku płuc stwierdza się czasami zwężenie źrenicy po chorej stronie wskutek ucisku na nerw współczulny, a niekiedy na tymże tle zwężenie szpary ocznej i źrenicy oraz zapadnięcie gałki ocznej (zespół Hornera). [przypisy: antytrombina, za mało neutrocytów, gazeta zdrowie ]

0 thoughts on “Czesto stwierdza sie w raku pluc stany goraczkowe”

  1. owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie