Skip to content

Do postaci pierwotnej zalicza sie te przypadki zapalenia oplucnej

5 miesięcy ago

456 words

Do postaci pierwotnej zalicza się te przypadki zapalenia opłucnej w których ognisko gruźlicze, będące punktem wyjścia zakażenia opłucnej znajdujące się najczęściej w węzłach tchawiczo-oskrzelowych lub w płucu, nie ujawnia się klinicznie, tak iż w obrazie klinicznym stwierdza się wyłącznie objawy opłucne. Jest to przeważnie zapalenie opłucnej toksyczne, dołączające się do pierwotnej zmiany gruźliczej, a więc należące do okresu pierwszorzędnego gruźlicy płuc według Rankego bezpośrednio po jej powstaniu, rzadziej w okresie jej cofania się. Do pierwotnego zapalenia opłucnej należy także zapalenie krwiopochodne drugorzędnego okresu. Rankego gruźlicy płuc o charakterze toksycznym lub bakteryjnym. Zapalenie to jest czasami jedynym objawem zakażenia gruźliczego i może przebiegać z równoczesnym zapaleniem innych błon surowiczych albo też mieć charakter nawracający (pleuritis recidiuans), gdy wysiewy powtarzają się od czasu do czasu. Pierw otne zapalenie opłucnej może powstawać i w trzeciorzędnym okresie gruźlicy, dołączając się do skrycie przebiegającego wczesnego nacieku (infiltratio pulmonis praecox). W postaci wtórnej zapalenie opłucnej dołącza się do wyraźnej gruźlicy płuc, której objawy górują nad. obrazem klinicznym, w postaci zaś Bernarda od samego początku choroby wyraźnie się stwierdza udział tak płuc, jak i opłucnej. Chociaż zmiany w płucach poprzedzają zapalenie opłucnej we wszystkich Jej postaciach gruźliczych, niemniej przytoczony podział ma swe uzasadnienie ze stanowiska klinicznego, gdyż każda z tych, postaci ma nieco odrębny obraz kliniczny, przebieg, rokowanie i leczenie. Inne zakażenia mogą także wywoływać zapalenie opłucnej. Najczęściej bywa to zakażenie posocznicze (pleuritis septica streptococcica, staphylococcica i in.), zwłaszcza zaś zakażenie, pneumokokami. Zakażenie pneumokokowe bywa rzadko pierwotne, natomiast powstaje zwykle w przebiegu zapalenia płuc (zapalenie opłucnej przy zapalne, pleuritis parapneumonica albo po jego ukończeniu (zapalenie opłucnej pozapalne, pleuritis metapneumonica). Zapalenie opłucnej po chodzenia gośćcowego (pleuritis rheumatica) zdarza się znacznie rzadziej. Zapalenie opłucnej z przeziębienia, jeżeli nie jest pochodzenia gruźliczego, powstaje prawdopodobnie nie na tle zakażenia gośćcowego, lecz na tle często nieuchwytnych zmian w płucach, wywołanych czynnikiem cieplnym. Zapalenie opłucnej na tle zakażenia kiłowego wikła najczęściej kiłę płuc. W okresie późnym kiły (lues tertiaria) wysięk w jamie opłucnej bywa czasami tak obfity, że panuje nad innymi objawami klinicznymi. W okresie wtórnym kiły (lues secundaria) spostrzega się czasami zapalenie opłucnej równoczesne z wysypką w skórze i na błonach śluzowych, bez zmian w płucach. Zapalenie opłucnej u chorych na kiłę może być także pochodzenia gruźliczego. [przypisy: za mało neutrocytów, zakwaszenie organizmu mit, masaż uciskowy ]

0 thoughts on “Do postaci pierwotnej zalicza sie te przypadki zapalenia oplucnej”