Skip to content

Genetyka i genomika układu sercowo-naczyniowego u kardiologa

3 miesiące ago

440 words

Celem tej książki jest wyjaśnienie współczesnej genetyki i genomiki kardiologom klinicznym i osiąga się ją niezmiernie dobrze w 12 wyraźnie napisanych i ilustrowanych rozdziałach. Pierwszy rozdział zawiera krótką historię genetyki, która szybko prowadzi do dyskusji na temat ludzkiego projektu genomu i chipów genów. Zawiera również krótki, ale dobrze napisany primer genów i genomiki. Pozostałe rozdziały książki są podzielone na trzy części. Część I dotyczy zaburzeń pojedynczych genów, w tym monogennej hipercholesterolemii, kardiomiopatii przerostowej, kardiomiopatii rozstrzeniowej, innych kardiomiopatii i zespołu długiego QT. Część II obejmuje bardziej złożone zaburzenia wielogenowe układu sercowo-naczyniowego, w tym nadciśnienie, miażdżycę i niewydolność serca. Na koniec część III nosi tytuł Terapie i zastosowania , ale bardziej trafnie nazwano by ją Nowe zastosowania terapeutyczne i diagnostyczne . Tutaj dowiadujemy się o terapii genowej, terapii komórkami macierzystymi, farmakogenetyce i wykorzystaniu profilowania ekspresji genów do diagnozy. Istnieje wiele kontrowersji w tej dziedzinie medycyny, szczególnie związanych z terapiami omawianymi w części III, ale redaktorom i autorom udaje się przedstawić rachunek tych nowych pól, który jest tak obiektywny i jak najbardziej miarodajny. Rozdział 10, opis terapii komórkami macierzystymi w chorobie sercowo-naczyniowej, jest rozdziałem, który najprawdopodobniej przyciągnie wzrok każdego interwencyjnego kardiologa. Jest wysoce informacyjny i dobrze napisany, skupiając się na faktach i przykładowym unikaniu tego rodzaju hype, które można znaleźć w wielu recenzjach na temat komórek macierzystych. Wyczerpującym przesłaniem płynącym z tego rozdziału jest to, że aby sprostać oczekiwaniom, nowe podejście terapeutyczne wymaga bliskiej współpracy i współpracy między badaczami podstawowymi i klinicznymi.
W tej książce są jednak pewne słabości. Każda książka, która porusza tematy związane z dynamicznym rozwojem, nieuchronnie przegapi najnowsze, przełomowe dane. Rozwój projektu HapMap, w połączeniu z wysokoprzepustowymi platformami do genotypowania, przyniósł mnóstwo badań dotyczących wykorzystania związku genomewidów do rozwarstwiania złożonych zaburzeń poligenowych. Kilka z tych badań, opublikowanych pod koniec 2007 r., Dotyczy chorób układu krążenia, ale zostały one opublikowane zbyt późno, aby mogły zostać włączone do tej książki. Mówiąc prosto, spełniła się obietnica znaczących odkryć, które mają się wydarzyć, co zostało wyrażone pod koniec kilku rozdziałów dotyczących złożonych cech. Książka nie jest jednak poważnie wadliwa, a krytyczny i klinicznie trafny komentarz hojnie wynagradza czytelników za ich cierpliwość w odniesieniu do niektórych nieaktualnych odniesień.
Anna F. Dominiczak, MD
University of Glasgow, Glasgow G12 8TA, Wielka Brytania
gla.ac.uk
[patrz też: allegro sztuczne kwiaty, medyk częstochowa cennik, olejek imbirowy ]

0 thoughts on “Genetyka i genomika układu sercowo-naczyniowego u kardiologa”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: kancelaria odszkodowania Lublin[…]