Skip to content

Górne platy byly siedziba raka w 71% przypadków

5 miesięcy ago

236 words

Górne płaty były siedzibą raka w 71% przypadków (29 przypadków), przy tym w 18 po prawej stronie i w 11 w lewym płucu. W dolnych płatach rak był usadowiony w 19,5% (po 4 przypadki w prawym i lewym płucu). W 7,3% (w 3 przypadkach) siedzibą był środkowy płat prawego płuca, w jednym wnęka lewego płuca. W Instytucie Radowym pierwotnego raka płuc w prawym płucu spostrzegano w 58% (43 przypadki na 74), w lewym zaś w 42% (31 przypadków) w 32 przypadkach nie powiodło się określić, z którego oskrzela, prawego czy lewego, wychodził rak. Ze stanowiska histologicznego J. Laskowski dzieli postacie raka płuc na 3 grupy różniące się stopniem różnicowania komórek. Pierwszą grupę stanowią postacie raka zupełnie niezróżnicowane, zbudowane z drobnych komórek barwiących się intensywnie barwnikami zasadowymi (rak drobnokomórkowy, catcinoma microcellulare). Do drugiej grupy należą postacie raka o mało zróżnicowanych komórkach, zbudowane z komórek pośrednich, należących do nabłonka wałeczkowatego lub do wielowarstwowego płaskiego (carcinoma solid intermediocellułare planoepitheliale s. cylindoepitheliale s. adenoepitheliale). Trzecią grupę stanowią postacie raka, złożone z komórek wyraźnie i wyłącznie o zróżnicowanych w kierunku nabłonka płaskiego (carcinoma plamoepitheliale) wałeczkowatego (carcinoma cylindroepitheliale) lub gruczołowego (catcinoma adenoepitheliale). Poszczególne typy czasem kojarzą się z sobą, np. drobnokomórkowy z płasko komórkowym. [patrz też: ośrodki terapii uzależnień nfz płock, ośrodki terapii uzależnień nfzia estetyczna, ośrodki terapii uzależnień nfz ]

0 thoughts on “Górne platy byly siedziba raka w 71% przypadków”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dobry psychoterapeuta warszawa[…]