Skip to content

Najczesciej spotyka sie w plucach raka waleczkowato komórkowego

4 miesiące ago

303 words

Najczęściej spotyka się w płucach raka wałeczkowato komórkowego, rzadziej płasko komórkowego. Spostrzegano nadto rakowce (cancroid) i raka galaretowatego (catcinoma gelatinosum). E. Siedlecki i A. Siedlecka polecają inny podział raka płuc, mianowicie odróżniają się 4 grupy: 1) raka kolczysto komórkowego (caTcinoma spimocellulare), 2) raka gruczołowatego (carcinoma adenomatosum s. adenocarcinoma), 3) raka podstawno komórkowego (catcinoma baSocellulare), 4) raka litego (carcinoma solidum). Pierwsze 2 grupy stanowią postacie raka wyraźnie zróżnicowanego, natomiast w 2 ostatnich wyraźnego zróżnicowania nie dostrzega się, odpowiadają one pierwszej i częściowo drugiej grupie Laskowskiego. W materiale Zakładu Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Warszawskiego na 49 przypadków pierwotnego raka płuc stwierdzono raka wałeczkowatego 21 razy (43 %), płasko komórkowego 14 (29 %), przy czym cztery razy towarzyszyło mu rogowacenie), gruczolaka raka (adenocarcinoma) 7 (14%), raka drobnokomórkowego miękkiego (carcinoma molle) 6 razy (12%) i raka galaretowatego tylko raz (2%). E. Siedlecki i A. Siedlecka spostrzegali najczęściej raka kolczysto komórkowego (z 2 przypadków na 65, zatem w 34%) i raka litego bez wyraźnego zróżnicowania (20 przypadków 31 %), rzadziej natomiast raka gruczołowatego (12 przypadków – 18,4%) i raka podstawno komórkowego (na przypadków – 17%). Wychodząc z nabłonka oskrzeli pierwotny rak płuc sadowi się najczęściej w okolicy przy wnękowej (carcinoma juxtahilicum) o kilka centymetrów poniżej podziału tchawicy albo też w miejscach rozgałęzień większych oskrzeli. Początkowo rak ogranicza się tylko do oskrzela, wywołując zgrubienie jego ściany lub zwężenie światła bez szerzenia się na tkankę płucną. W większości przypadków rak szerzy się na otaczającą tkankę płucną bezpośrednio, tworząc duży guz z oskrzelem we środku. W innych znowu przypadkach rak rozprzestrzenia się promienisto tylko wzdłuż oskrzeli. Najrzadziej posuwa się drogami chłonnymi (lymphangitis carcinomatosa), zajmując coraz większe części miąższu płucnego. [patrz też: za mało neutrocytów, za krotkie wedzidelko, antytrombina ]

0 thoughts on “Najczesciej spotyka sie w plucach raka waleczkowato komórkowego”