Skip to content

Objawy przedmiotowe pierwotnego raka pluc sa nader rózne

2 miesiące ago

347 words

Po pewnym czasie ostry okres mija i choroba przybiera przebieg przewlekły. W naszym materiale klinicznym stopniowy początek choroby stwierdzono w 58% przypadków (81 na 139 przypadków pierwotnego raka płuc), nagły w 81,6% (w 44 przypadkach), w 10% (w 14 przypadkach) nie powiodło się określić początku choroby. Kaszel, jako wczesny objaw stwierdziliśmy w 90 % przypadków pierwotnego raka płuc, duszność przeszło w 69% (96 przypadków), przy czym w 10% (14 przypadków) była ona znaczna, bóle w klatce piersiowej w 58% (81 przypadków) chrypkę w 7,2% (10 przypadków), utrudnienie połykania 4,3% (6 przypadków). W 21 przypadkach (w 15%) bóle odczuwali chorzy w obu połowach klatki piersiowej, w 33 przypadkach (24%) tylko w prawej połowie w (16,5%) tylko w lewej połowie, w 2 przypadkach bóle dokuczały tylko w prawej kończynie górnej i w 2 wyłącznie w lewej kończynie górnej. Bóle w klatce piersiowej były usadowione po chorej stronie prawie w 58% (w 47 przypadka ch), w pozostałych zaś po stronie przeciwnej. Porażenie dolnego nerwu krtaniowego dotyczyło lewego nerwu, w 71 % (5 na 7 przypadków z chrypką). Przewaga porażenia tego nerwu nad prawym tłumaczy się tym, że sięga on niżej niż prawy, wskutek czego łatwiej może ulec uciskowi przez liczniejsze niż po prawej stronie węzły chłonne znajdujące się w lewym kącie oskrzelowo-tchawiczym. Objawy przedmiotowe pierwotnego raka płuc są nader różne. Obok typowego obrazu zdarzają się przypadki prawie zupełnie nieuchwytne za życia chorego. Ogólny stan odżywienia bywa nieraz przez długi czas dobry, a nawet mogą chorzy przybierać na wadze. Dość często jednak już we wczesnym okresie raka płuc stwierdza się wyraźne chudnienie. Powodują je dołączające się sprawy zapalne w płucach oraz uporczywy kaszel pozbawiający chorego snu. W naszym materiale klinicznym odżywienie było podupadłe w 58% (w 31 przypadkach), dobre w 16% (22 przypadków), w tym w 6,5% (9 przypadków) aż do zgonu, i dostateczne w 26% (36 przypadków). Zatem prawie w połowie przypadków nie było upadku odżywienia, a w niektórych w toku spostrzegania stwierdzaliśmy nawet krótkotrwały niewielki przybytek wagi. [hasła pokrewne: za mało neutrocytów, rehabilitacja tarchomin, definicja wypadku przy pracy ]

0 thoughts on “Objawy przedmiotowe pierwotnego raka pluc sa nader rózne”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: implanty zielona góra[…]