Skip to content

Ogladaniem klatki piersiowej wykrywa sie czasami slabsze ruchy oddechowe po chorej stronie

2 miesiące ago

442 words

Oglądaniem klatki piersiowej wykrywa się czasami słabsze ruchy oddechowe po chorej stronie, nieraz tylko na ograniczonej przestrzeni. Niekiedy już wcześnie wskutek ucisku pojawia się rozszerzenie naczyń żylnych skóry na klatce piersiowej i na szyi. Objawy ucisku pni żylnych stają się z czasem coraz wyraźniejsze i rozleglejsze, aż wreszcie może powstać obraz zwężenia głównej żyły górnej, który szczegółowo omówiłem w t. I. Wyraźne rozszerzenie powierzchownych żył klatki piersiowej spostrzegaliśmy u 14 naszych chorych (10%), w tym w 9 przypadkach było ono obustronne, w pozostałych zaś było po stronie raka żyły szyjne były rozszerzone u 7 chorych, (5%) przy czym rozszerzenie stwierdzało się po jednej tylko stronie w jednym przypadku. Ucisk na górną żyłę główną spostrzegaliśmy w 8,6% przypadków (12 chorych), na dolną żyłę główną w jednym przypadku, na żyłę bezimienną w jednym przypadku. Zespół hornerowski spostrzegaliśmy w 2 przypadkach, przy czym siedziba jego odpowiadała siedzibie raka w płucu. W razie nagromadzenia się wysięku w jamie opłucnej stwierdza się wypuklenie odpowiedniej połowy klatki piersiowej. W innych przypadkach, przeciwnie, objętość klatki piersiowej bywa po chorej stronie mniejsza wskutek zapadnięcia się znacznej części płuc, do której powietrze nie ma dostępu z powodu zatkania przez raka dużego oskrzela lub wskutek dołączających się, potężnych zrostów opłucnej. Obmacywaniem w raku płuc stwierdza się niekiedy objaw pociągania krtani ku dołowi (objaw Olivera, t. I.) oraz objaw krtaniowy Cardarelliego, polegający na rytmicznych ruchach krtani w kierunku poprzecznym (t. I.). Objawy te zależą od udzielenia tętnie na tętnicy głównej lewemu oskrzelu przez zrakowaciałe węzły chłonne śródpiersia. Czasami dość wcześnie stwierdza się, obmacywaniem powiększenie węzłów nad obojczykowych, przeważnie po chorej stronie. Może ono zależeć od ut rudnienia odpływu limfy albo od przerzutu rakowego który cechuje się twardością gruczołu. U swoich chorych stwierdziliśmy przerzuty do węzłów nadobojczykowych w 26 % przypadków (u 36 chorych na 139), mianowicie w 18 przypadkach tylko po prawej stronie w 7 tylko po lewej i w po obu stronach, do węzłów szyjnych i pachowych w 11, do nadobojczykowych i pachowych w 4, do szyjnych w 3 i do nadobojczykowych w jednym. W materiale Instytutu Radowego im M. CurieSkłodowskiej w Warszawie przerzuty do węzłów nadobojczykowych spostrzegano w 31% przypadków (w 30 przypadkach na 96). Drżenie piersiowe odpowiednio do siedziby raka i zmian następowych (zapadnięcie płuca, zapalenie wysiękowe opłucnej) bywa osłabione lub zmienione. [hasła pokrewne: za krotkie wedzidelko, medyk częstochowa cennik, medyk częstochowa cennik estetyczna ]

0 thoughts on “Ogladaniem klatki piersiowej wykrywa sie czasami slabsze ruchy oddechowe po chorej stronie”