Skip to content

Opukiwanie i osluchiwanie klatki piersiowej nie zawsze stwierdza zmiany odpowiadajace sprawie rakowej

2 miesiące ago

319 words

Opukiwanie i osłuchiwanie klatki piersiowej nie zawsze stwierdza zmiany odpowiadające sprawie trakowej. Najznamienniejsze objawy opukowe i osłuchowe stwierdza się w przypadkach zwężającego raka górnego oskrzela. Mianowicie opukiwaniem stwierdza się mniej więcej rozległe przy durnienie lub stłumienie odgłosu opukowego najczęściej na przestrzeni od obojczyka do IV żebra z przodu i na górnej połowie łopatki – zwykle po prawej stronie. Czasami uderza nieregularność granic stłumienia oraz odgłos opukowy stłumiony i jawny jeden obok drugiego bez określonego porządku, a także stłumienie w okolicy rękojeści mostka. Zmiana odgłosu opukowego zależy od samego guza, od bezpowietrzności części płuc. Zapadniętej wskutek zatkania oskrzela, i od zapalenia odczynowego otaczającej tkanki płucnej. Zatem rozmiar stłumienia nie określa jeszcze wielkości nowotworu. Stłumienie się powiększa, jeżeli dołączy się wysiękowe zapalenie opłucnej. Górna granica stłumienia tylko rzadko przebiega wtedy tak, jak w zapaleniu opłucnej nie nowotworowym, dla którego jest cechujące to, że najwyższy poziom stłumienia znajduje się zwykle w okolicy pachowej. Rak przylegający bezpośrednio do klatki piersiowej wywołuje, chociaż nie zawsze, stłumienie odgłosu opukowego. Zmiany osłuchowe, jeżeli rak je wywołuje, polegają najczęściej na znacznym osłabieniu lub nawet zniesieniu szmerów oddechowych oraz rzężeń. Ta cisza martwa na ograniczonym odcinku płuca jest bardzo znamienna dla raka płuc. W okresie początkowym słyszy się czasami trzeszczenia w okolicy zapadniętej części płuc oraz rzężenia, zależne od towarzyszącego sprawie nieżytu oskrzeli. Jeżeli po rozpadnięciu się guza rakowego i wydaleniu rozpadłych mas przez doprowadzające oskrzele wytworzy się większa jama, to mogą powstać objawy opukowe i osłuchowe jamy. [patrz też: masaż uciskowy, wyciąg lędźwiowy, zakwaszenie organizmu mit ]

0 thoughts on “Opukiwanie i osluchiwanie klatki piersiowej nie zawsze stwierdza zmiany odpowiadajace sprawie rakowej”