Przyczyny przewagi raka pluc u mezczyzn dopatruja sie w tym, ze mezczyzni sa bardziej narazeni na dzialanie czynników szkodliwych

Przyczyny przewagi raka płuc u mężczyzn dopatrują się w tym, że mężczyźni są bardziej narażeni na działanie czynników szkodliwych. Niektórzy przypisują pewne znaczenie nadużywaniu przez mężczyzn tytoniu, który drażni drogi oddechowe chemicznie i termicznie. Zwolennicy tego zapatrywania powołują się na to, że w krajach, w których palenie tytoniu jest rozpowszechnione również wśród kobiet, różnica w częstości raka płuc u mężczyźni kobiet zaciera się. Inni zwracają uwagę na to, że przyrost pierwotnego raka płuc w okresie po pierwszej wojnie światowej (1914-1918) jest stosunkowo większy u kobiet niż u mężczyzn. Stwierdza to także materiał sekcyjny Zakładu Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Warszawskiego i Szpitala Przemienienia Pańskiego w Warszawie. Przyczyny tego zjawiska dopatrują się w zbliżeniu po wojnie warunków życia współczesnych kobiet do życia mężczyzn. Co do wieku, to największa liczba przypadków pierwotnego raka płuc przypada w statystykach sekcyjnych krakowskiej i lwowskiej na okres od 41 do 60 roku życia (w statystyce krakowskiej z okresu od r. 1901 do r. i 930 (A. Syrek) 57%, w lwowskiej 64,5%), w statystyce warszawskiej na okres od 40 do 69 roku życia 86,4% i w statystyce Siedleckich od 40 do 69 roku życia 92,3%. W naszym materiale klinicznym największa liczba przypadków pierwotnego raka płuc przypada na okres od 46 do 65 roku życia: w tym okresie spostrzegaliśmy 6 przypadków, co wynosi 69%. Najmłodszy chory miał 20 lat, najstarszy 80 lat. W statystyce Instytutu Radowego pierwotnego raka płuc spostrzegano najczęściej między 51 a 70 rokiem życia, gdyż na ten okres życia przypada 59% przypadków (56 na 96). Zwrócono uwagę na częstość raka płuc wśród górników w Schneebergu i w kopalniach rudy uranowej w Jachymowie. W związku z tym przypisywano rolę przyczynową działaniu energii promienistej oraz rzucono myśl o usposobieniu do raka płuc niektórych zawodów. To się jednak nie potwierdziło, chorzy, bowiem na raka płuc rekrutują się z zawodów najróżnorodniejszych jak tego dowodzi polski materiał sekcyjny. Nie utrzymał się pogląd, według którego do raka płuc usposabiają gruźlica kiła j pylica płuc. [przypisy: stomatolog Warszawa, Gliwice stomatolog, stomatologia estetyczna ]

Zapalenie oplucnej

Zapalenie opłucnej towarzyszy często nowotworom złośliwym opłucnej. Choroby płuc (ropnie, zgorzel, nowotwory, zawały krwotoczne i in.) oraz rozszerzenia oskrzeli mogą także wikłać się z zapaleniem opłucnej. Na opłucną może przechodzić zapalenie osierdzi i śródpiersia. Zapalenie opłucnej mogą wywoływać również choroby innych sąsiednich narządów, jako to: choroby przełyku, zwłaszcza rak, gruźlica kręgosłupa, żeber, guzy śródpiersia (nowotwory, guzy ziarnicze, tętniaki tętnicy głównej i, in.) i choroby jamy brzusznej, jak np. rak żołądka, wątroby, nerek, zapalenie ropne wątroby, zwłaszcza ostre sprawy zapalne pod przeponą. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego oraz pęcherzyka żółciowego i wrzód trawienny, usadowiony w odźwierniku żołądka, wiodą najczęściej do zapalenia prawej opłucnej. Natomiast przebicie wrzodu trawiennego żołądka, usadowionego na krzywiźnie mniejszej, choroby trzustki, ropnie śledziony wiodą zwykle do z apalenia lewej opłucnej. Czasami objawy zapalenia opłucnej przeważają tak silnie nad całym obrazem klinicznym podstawowej choroby (zapalenia podprzeponowego, ropnia lub guza w jamie brzusznej), że jej rozpoznanie może napotykać trudności nie do przezwyciężenia, tym bardziej, że objawy choroby brzusznej mogą być nikłe i zupełnie zatuszowane, tak jak to się nieraz spostrzega w przypadkach pozornie pierwotnego zapalenia opłucnej, gdy ognisko gruźlicze w płucu przebiega bez wyraźnych objawów. Szerzeniu się zapalenia z jamy otrzewnej na opłucną poprzez przeponę zawierającą otworki chłonne (stomata) sprzyja we wszystkich tych przypadkach ssące działanie jamy opłucnej, w której ciśnienie jest ujemne, w przeciwieństwie do dodatniego ciśnienia śród brzusznego. Zapalenie opłucnej może powstać także na tle zatrucia ustroju. Jest to zapalenie opłucnej toksyczne (pleuritis toxica). Takie może być zapalenie opłucnej w przebiegu zapalenia kłębków ne rkowych oraz w skazie dawnej. Zapalenie opłucnej u chorych na nerki może powstawać od razu albo dołącza się do puchliny opłucnej. Zapalenie opłucnej zdarza się dalej w przewlekłej nie wydolności krążenia na tle wtórnego zakażenia przesięku opłucnego. Awitaminoza C (gnilec) także często przebiega z zapaleniem opłucnej najczęściej obustronnym. Zapalenie opłucnej może być pochodzenia urazowego (pleuritis traumatica), zwłaszcza, gdy uraz jest połączony ze złamaniem żebra, którego końce drażnią mechanicznie opłucną. Do działania mechanicznego może się dołączyć zakażenie opłucnej bakteriami dostającymi się do jamy opłucnej z sąsiedztwa drogą krwi z oddalonych narządów lub z zewnątrz po równoczesnym uszkodzeniu ściany klatki piersiowej. Zapalenie opłucnej zdarza się nieraz w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną. Omawiam je szczegółowo w tomie III. [patrz też: gabinet stomatologiczny Warszawa, stomatologia implanty, ortodoncja warszawa ]