Z nowotworem pluc bablowiec pluc moze miec wspólne objawy opukowe

Z nowotworem płuc bąblowiec płuc może mieć wspólne objawy opukowe, osłuchowe i radiologiczne oraz krwioplucia i inne. Powiększenie węzłów chłonnych i wychudnięcie przemawiają za nowotworem złośliwym natomiast eozynofilia w krwi, dodatni odczyn Weinberga z antygenem bąblowca w krwi, dodatni odczyn śródskórny Casoniego, przeważna siedziba w dolnym płacie prawego, płuca i kształt cienia o ostrych granicach na zdjęciu radiologicznym przemawiają za bąblowcem. Z kiłą płuc różnicuje się bąblowiec płuc na podstawie wywiadów objawów kiły w innych narządach, wyników prób serologicznych Wassermanna i Weinberga, próby Casoniego, badania morfologicznego krwi (eozynofilia w przypadku bąblowca) i ex juvantibus. Od promienicy płuc można bąblowca płuc odróżnić przez skrzętne wielokrotne badanie plwociny (obecność promieniowców w promienicy, haczyków lub kawałków torebki w przypadku bąblowca) oraz badanie krwi w kierunku eozynofilii i odczynu W einberga. Bąblowiec dolnego płata płuc może mieć pozory wysiękowego zapalenia opłucnej. Od pomyłki chroni odmienny przebieg górnej granicy stłumienia odgłosu opukowego w obu chorobach. Pomocne jest również badanie składu morfologicznego krwi (w bąblowcu często eozynofilia) oraz odczynów Weinberga i Casoniego a także płynu uzyskanego próbnym nakłuciem. Rokowanie jest poważne, zwłaszcza wobec częstego zropienia bąblowca przed przebiciem się lub po nim. Zaduszenie oraz skrwawienie podczas przebicia się do oskrzela zdarzają się rzadko. Leczenie operacyjne. [hasła pokrewne: stomatolog zielona góra, ortodoncja warszawa, leczenie kanałowe warszawa ]

W rozwoju bablowca pluc mozna odróznic 3 okresy

Objawy. W rozwoju bąblowca płuc można odróżnić 3 okresy. W pierwszym choroba może przebiegać zupełnie skrycie albo chorzy uskarżają się na: kaszel suchy lub z plwociną śluzową, nieraz zabarwioną krwią. Czasami bąblowiec o mnogich wewnętrznych pęcherzach pochodnych I, II, III i IV – okresy rozwoju główki bąblowca oraz torebki zarodkowej; torebka zewnętrzna matczynego pęcherza bąblowcowego, torebka zewnętrzna pochodnego pęcherzyka bąblowcowego; torebka wewnętrzna matczynego pęcherza bąblowcowego, torebka wewnętrzna pochodnego pęcherza bąblowcowego; ciecze – główki bąblowców bywają większe krwioplucia oraz od czasu do czasu gorączkowe wzniesienia ogólnej ciepłoty ciała, niekiedy nawet z wstrząsającym dreszczem. Przedmiotowo wykrywa się wtenczas nieżyt oskrzeli lub ograniczone ogniska odoskrzelowego zapalenia płuc, powstające, jako odczyn ustroju na rozwój bąblowca w płucu. Krwioplucia mogą zależeć również od przekrwienia płuc: Gorączka nie trwa zwykle długo. Jeżeli bąblowiec sadowi się blisko opłucnej, może dołączyć się jej zapalenie. Chorzy uskarżają się wtedy pa kłucia w boku a badanie może wykrywać tarcie opłucne. W okresie drugim przeważają objawy zależne od wytworzenia się dużego pęcherza. Odpowiednio do siedziby bąblowca stwierdza się zniesienie drżenia piersiowego, przytłumienie lub stłumienie odgłosu opukowego, osłabienie szmeru oddechowego lub szmer oddechowy oskrzelowy, czasami rzężenia. Duży guz może nawet uwypuklić w pewnym miejscu klatkę piersiową, wywołać przesunięcie niektórych narządów i być przyczyną bólów w klatce piersiowej oraz duszności. W trzecim okresie choroby następuje przebicie się lub zropienie pęcherza. Przebicie się do oskrzela objawia się nagłym gwałtownym kaszlem i silną dusznością. Wśród tych objawów niekiedy zostaje wykrztuszony nieuszkodzony pęcherz z przejrzystą zawartością. Tak bywa jednak rzadko. Częśc iej chory wykrztusza tylko przejrzystą ciecz, przeważnie zaś cuchnącą lub niecuchnącą ropę, w której wykrywa się czasami haczyki i kawałeczki torebki. Równocześnie może nastąpić krwotok, niekiedy bardzo obfity, grożący życiu. Wywołany nadżarciem lub rozerwaniem się naczynia krwionośnego. Czasami przebiciu towarzyszą pokrzywka, czkawka, wymioty, niekiedy zapad. Objawy te zależą od nadwrażliwości ustroju na składniki cieczy bąblowcowej, wsysającej się po przebiciu się pęcherza. [patrz też: ortodonta wrocław, stomatolog, program stomatologiczny ]