Skip to content

Przerzuty rakowe w plucach moga objawiac sie:

2 miesiące ago

266 words

Przerzuty rakowe w płucach mogą objawiać się: a) w postaci guzów różnej wielkości, często licznych; b) tworów postronkowych lub siatkowatych, szerzących się wzdłuż naczyń chłonnych (lymphangitis pulmonum carcinornatosa); c) pojawiając się blisko opłucnej przerzuty mogą wciągać ją w sprawę choroby wywoływać wysięk, najczęściej krwotoczny. Osobnego omówienia wymaga ogólny rak prosówkowy i uogólnione zrakowacenie naczyń chłonnych płuc. Rak ogólny prosówkowy (carcinosis pulmonum miliaris) jest postacią rzadką. Spostrzega się ją przeważnie między 20 a 35 rokiem życia w przypadkach utajonego raka żołądka. Sprawa polega na nader licznych przerzutach rakowych w płucach za pośrednictwem krwi. Płuca, usiane guzkami, przypominają zupełnie płuca w osm-ej gruźlicy prosówkowej płuc, tak, iż zróżnicować te choroby można tylko badaniem drobnowidowym. Chorzy uskarżają się na silną duszność. Uderza też przyspieszony oddech i sinica. Gorączki przeważnie nie bywa, a odczyn dwufazowy jest ujemny. Zwraca uwagę niestosunek między stopniem duszności i sinicy a prawie ujemnym wynikiem badania fizycznego płuc. Badanie radiologiczne płuc daje obraz przypominający ostrą gruźlicę prosówkową płuc.). Uogólnione zrakowacenie naczyń chłonnych płuc (lymphangitis pulmonurn carcinornatosa generalisata) zdarza się również rzadko. Spotyka się tę postać raka płuc przeważnie u osób młodszych, dotkniętych utajonym rakiem żołądka. Na sekcji cechują ją zgrubienia siatkowe lub postronkowate różnego stopnia i drobne grudki w płucach i opłucnej. Zmianę tę czasami nie łatwo stwierdzić gołym okiem. [więcej w: medyk częstochowa cennik, medyk częstochowa cennik katowice, potencjalny dawca szpiku ]

0 thoughts on “Przerzuty rakowe w plucach moga objawiac sie:”

  1. owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie