Skip to content

przysadka mózgowa bierze udzial w nastepujacych fizjologicznych czynnoscia

7 miesięcy ago

258 words

Jak wynika z budowy przysadki – wytwarza ona różne hormony w zależności od czynności przedniej lub tylnej jej części. W ostatnich czasach przysadce mózgowej przypisuje się dużo rozmaitych fizjologicznych i biologicznych czynności. W związku i. tym, że przysadka mózgowa wpływa na najrozmaitsze czynności ustroju, wysunięto możliwość istnienia znacznej liczby hormonów, które ona wytwarza. Czy są to rzeczywiście -liczne hormony, trudno ustalić. Wydaje się jednak, że nie ma dostatecznych podstaw do tłumaczenia każdej biologicznej reakcji osobnym hormonem. Dziś stoi się na stanowisku, że przysadka mózgowa bierze udział w następujących fizjologicznych czynnościach i wywiera wpływ na: l) wzrost i -zróżnicowanie tkanek w ustroju jako całości, 2) elementy kurczliwe, 3) przemianę- materii, 4) inne gruczoły wewnętrznego wydzielania. Wobec tego, że przysadka mózgowa składa się z przedniej, środkowej i tylnej części, z których każda wytwarza właściwe :sobie hormony, to przysadkę mózgową należy rozpatrywać jako narząd składający się z trzech różnych gruczołów wewnętrznego wydzielania. Każdy z tych gruczołów przez swoje wydzieliny wpływa odrębnie na rozmaite właściwości ustroju. Jedne zjawiska w ustroju regulują hormony z przedniego płata, inne zjawiska hormony tylnego płata i jeszcze. inne hormony części środkowej przysadki mózgowej. Między poszczególnymi częściami przysadki mózgowej istnieje również współzależność, co widzimy najwyraźniej we wpływie przysadki na regulację przemiany wodnej. [przypisy: za krotkie wedzidelko, olejek imbirowy, przegladarka skierowan do sanatorium ]

0 thoughts on “przysadka mózgowa bierze udzial w nastepujacych fizjologicznych czynnoscia”