Skip to content

PRZYSADKA MÓZGOWA

2 miesiące ago

173 words

PRZYSADKA MÓZGOWA Przysadka mózgowa składa się z dwóch części, a mianowicie: części przedniej i części tylnej. Część przednia posiada budowę gruczołową i otrzymuje krew z rozgałęzień tętnicy szyjnej. Istnieją trzy rodzaje komórek w przedniej części przysadki, mianowicie: kwasochłonne, zasadochłonne i barwnikoodporne. Tylna część przysadki mózgowej posiada budowę nerwową, zaopatruje się w krew z naczyń opony naczyniowej mózgu i jest ściśle związana przez lejek (infundibulum) z międzymózgowiem i nerwami. Ta część przysadki mózgowej jest nie tylko anatomicznie, lecz także czynnościowo związana z : międzymózgowiem, na które wpływa swoimi hormonami. Międzymózgowie, w którym znajdują się ośrodki podkorowe, wysyła bodźce do tej części przysadki mózgowej. Dlatego też nazywamy przysadkę mózgową i międzymózgowie układem mózgowo-przysadkowym. Część pośrednia przysadki (pars intermedia) jest u człowieka szczątkowa. [hasła pokrewne: masaż uciskowy, honorowy dawca krwi przywileje, allegro la butik ]

0 thoughts on “PRZYSADKA MÓZGOWA”