Rak pluc wikla sie czesto zmianami ze strony oplucnej

Rak płuc wikła się często zmianami ze strony opłucnej, która może ulegać znacznemu zgrubieniu oraz zapaleniu wysiękowemu, najczęściej krwotocznemu. Większe wysięki wywołują przesunięcie narządów sąsiednich. W wysięku, który należy badać zaraz po jego otrzymaniu, gdyż komórki rakowe Zazwyczaj szybko ulegają rozpadowi, rzadko tylko już gołym okiem stwierdza się kłaczki, które mają drobnowidowo budowę nowotworową. W obrazie drobnowidowym szczególne znaczenie przypisywano dużym komórkom z wodniczkami. Ich jądro może być przyciśnięte do ściany komórki. Są to komórki sygnetowate Stadelmanna Inne komórki wskutek obecności dwóch wodniczek przypominają kształtem obwarzanki. Mogą być one 10-12-krotnie większe od białej krwinki. Niektórzy uważają wszystkie te twory za zwyrodniałe komórki rakowe, większość klinicystów nie podziela jednak obecnie tego zapatrywania i sądzi, że są to raczej zwyrodniałe komórki układu siateczkowo- śródbłonkowego. Spostrzega się je także w wysiękach opłucnej nie rakowego pochodzenia. Zresztą spotyka się je w ogóle bardzo rzadko. W naszych przypadkach raka płuc stwierdzono wysiękowe zapalenie opłucnej w 24% (w 33 przypadkach). W 14% (19 przypadków) było ono krwotoczne, w 8% (11 przypadków) surowicze lub surowiczo-włóknikowe, w 2% (3 przypadki) – ropne. Po wypuszczeniu wysięk przeważnie szybko gromadził się ponownie. Przesunięcie śródpiersia w zdrową stronę spostrzegliśmy w 27% (w 9 przypadkach zapalenia opłucnej), w stronę chorą w 12% (4 przypadki na 26), w 61% (pozostałe 20 przypadków) przesunięcia śródpiersia nie było. Bezsporne komórki nowotworowe w wysięku stwierdziliśmy tylko jeden raz ogólny stan chorych stopniowo pogarsza się i po upływie czasu) więcej 1/2-1 roku chorzy giną najczęściej wskutek spraw zapalnych w płucach i w sąsiednich jamach surowiczych, wskutek ogólnego wyniszczenia, osłabienia serca, obfitego krwotok u płucnego lub innych powikłań. Zgon następuje czasami już w kilka tygodni po pierwszych objawach choroby. [więcej w: leczenie kanałowe, stomatologia katowice, stomatologia cennik ]