Skip to content

Rozpoznanie pierwotnego raka pluc bywa bardzo czesto trudne wobec niewyraznego nieraz obrazu klinicznego

2 miesiące ago

368 words

Rozpoznanie pierwotnego raka płuc bywa bardzo często trudne wobec niewyraźnego nieraz obrazu klinicznego. W materiale sekcyjnym warszawskim za życia chorego rozpoznano raka płuc zaledwie w 30% przypadków, W naszych spostrzeżeniach nie rozpoznano za życia pierwotnego raka płuc w 17% (w 7 przypadkach na 41) częściowo wskutek bardzo ciężkiego stanu chorych, który uniemożliwił dokładne ich zbadanie, częściowo zaś wskutek zamaskowania obrazu klinicznego -przez zmiany w innych narządach. Prócz tego sekcja nie potwierdzała klinicznego rozpoznania raka w 11 przypadkach. Wśród mylnych rozpoznań uważano wielokrotnie za pierwotną zmianę sprawę zależną od przerzutów do układu nerwowego ośrodkowego. Najłatwiej rozpoznaje się raka zwężającego usadowionego w dużym oskrzelu. Przemawia za nim męczący uporczywy kaszel, zależny od podrażnienia, wcześnie pojawiająca się duszność, a nieraz także krwioplucia bez objawów gruźlicy płuc oraz rozszerzeń o skrzeli. Zniesienie drżenia piersiowego na ograniczonej części klatki piersiowej łącznie z przytłumieniem lub zupełnym stłumieniem odgłosu opukowego i martwą ciszą w tej okolicy jest dalszym potwierdzeniem rozpoznania. Rak usadowiony w miąższu płuc pozostaje często przez dłuższy czas utajony. W jego rozpoznaniu może dopomagać badanie histologiczne wyciętych węzłów nadobojczykowych, materiału uzyskanego przez nakłucie powiększonych węzłów lub tkanek otrzymanych z próbnego nakłucia płuc, wykrycie komórek rakowych w plwocinie badanie radiologiczne płuc oraz badania bronchoskopowe bronchograficzne i pleuroskopowe. Niestety, przerzuty rakowe w węzłach chłonnych dostępnych badaniu nie są częste, zwłaszcza w początkowym okresie choroby. Komórki rakowe w plwocinie wykrywa się nader rzadko, a badanie tkanek otrzymanych za pomocą próbnego nakłucia płuc nie daje bardzo często wyniku, ponieważ trudno dostać się przez nakłucie właśnie do tkanki rakowej. Badanie wyciętych powiększonych węzłów chłonnych, przeprowadzone w 28 naszych chorych na raka płuc, wykryło utkanie rakowe w 20 przypadkach, zatem 71%. Badania radiologiczne, nawet seryjne, wykrywają tylko stan fizyczny płuca, nie przesądzając jego pochodzenia, mogą, więc dopomóc w rozpoznawaniu tylko przy uwzględnieniu wszystkich objawów choroby. [więcej w: antytrombina, leobert allegro, wyciąg lędźwiowy ]

0 thoughts on “Rozpoznanie pierwotnego raka pluc bywa bardzo czesto trudne wobec niewyraznego nieraz obrazu klinicznego”