Skip to content

Rozpoznanie róznicowe

9 miesięcy ago

219 words

Rozpoznanie różnicowe. Przyczyną mylnych rozpoznań w przypadkach pierwotnego raka płuc mogą być: 1) choroby wywołujące objawy podobne 2) zmiany przerzutowe w innych narządach ,przy bardzo niewyraźnych objawach pierwotnego raka płuc. Najczęściej mylnie rozpoznaje się raka płuc, jako gruźlicę płuc. Wspólnymi objawami są: ogólne osłabienie, kaszel, bóle w klatce piersiowej stany gorączkowe, duszność, brak łaknienia, krwioplucia. W obu chorobach stwierdza się też zmiany opukowe (przytłumienie) najczęściej w górnych częściach klatki piersiowej, a nieraz także osłabienie szmeru oddechowego. Różnicowanie opiera się na następujących danych: Pierwotny rak płuc: 1. Oglądanie: a) wypuklenie dołka nadobojczykowego; b) objawy uciskowe (rozszerzenie żył i in.). 2. Obmacywanie: a) powiększone twarde węzły nadobojczykowe, rzadziej pachowe; b) zniesienie drżenia piersiowego w obrębie stłumienia. 3. Opukiwanie: a) prawidłowy poziom przyśrodkowej granicy szczytu płuca;
Gruźlica płuc: 1. Oglądanie: a) zapadnięcie dołka nadobojczykowego; b) objawy uciskowe są o wiele rzadsze. 2. Obmacywanie: a) w 20% obrzmienie węzłów w IV, rzadziej w V międzyżebrzu w środkowej linii pachowej (E. Żebrowski); b) drżenie piersiowe w miejscu przytłumienia zachowane lub wzmożone. 3. Opukiwanie: a) obniżenie szczytu płuca 320 [więcej w: definicja wypadku przy pracy, stomatologia ursynów, nfz skierowania do sanatorium mazowieckie ]

0 thoughts on “Rozpoznanie róznicowe”