Skip to content

Sadowiac sie w drobnych oskrzelach i przebijajac je rak wytwarza rozlany naciek

2 miesiące ago

416 words

Sadowiąc się w drobnych oskrzelach i przebijając je rak wytwarza rozlany naciek; bez ostrych granic, zajmujący znaczną część lub cały płat płuca. Jest to rak płatowy (carcinoma lobare) o wiele rzadziej spostrzega się raka płuc w postaci wewnątrz płatowej (rak wewnątrz płatowy, carcinoma intralobare), jako zwykle ograniczony lity guz kształtu okrągławego o ostrych granicach. Postać tę zwie się także rak jelitowym (carcinoma solidum). Poszczególne postacie raka płuc bardzo często kojarzą się z sobą. Rak może się rozwijać samorodnie ze ściany istniejącej już jamy (gruźliczej, oskrzelowej w przypadku rozszerzenia oskrzeli itd.) albo wzrastać wtórnie do ściany jamy. Nacieki i guzy rakowe nieraz rozpadają się, tworząc jamy, często nie łączące się z oskrzelem. W takich jamach mogą powstawać krwawienia wskutek nadżarcia naczyń krwionośnych, a czasami rozwija się sprawa zgorzelinowa. Gdy dojdzie do zatkania oskrzela, odpowiednie części płuc zapadają się i stają się bezpowietrzne. Naokoło guza oraz nacieku rakowego stwierdza się często zapalenie odczynowe otaczającej tkanki płucnej w postaci zapalenia odoskrzelowego lub przewlekłego śródmiąższowego z zejściem nieraz w ropienie. Sąsiednie oskrzela są nierzadko rozszerzone. Często stwierdza się zgrubienia rakowe opłucnej albo wysięk opłucny surowiczy, surowiczo krwotoczny lub ropny, niekiedy połączony z odmą. Szerząc się może sprawa rakowa przechodzić na narządy sąsiednie. Bardzo często pojawiają się przerzuty, zwłaszcza w najbliższych węzłach chłonnych, przy czym nieraz są one liczne pomimo niedużego rozmiaru raka płuc. W materiale sekcyjnym lwowskim spostrzegano przerzuty w 96,7% przypadków, w materiale krakowskim we wszystkich nieomal przypadkach, w materiale Siedleckich przerzutów nie było tylko w 2 przypadkach na 65. W materiale lwowskim najczęściej były zajęte węzły chłonne klatki piersiowej (w 64,5%), mianow icie węzły około oskrzelowe, rzadziej węzły jamy brzusznej (w 20,4%), jeszcze rzadziej obwodowe (w 10,7%). W materiale warszawskim przerzuty w węzłach chłonnych stwierdzono w 81 %. W materiale Siedleckich przerzuty w najbliższych węzłach chłonnych stwierdzono w 96,9%, w węzłach śródpiersia w 75,5%, w nadobojczykowych w 35,4% w węzłach chłonnych szyi w 21,5%, w za otrzewnych w 29,2% i w węzłach jamy otrzewnej w 20%. Drugim narządem, w którym najczęściej pojawia się przerzuty rakowe jest wątroba. [hasła pokrewne: leobert allegro, allegro sztuczne kwiaty, folikulina ]

0 thoughts on “Sadowiac sie w drobnych oskrzelach i przebijajac je rak wytwarza rozlany naciek”