Skip to content

w powstawaniu pierwotnego raki pluc odgrywaja role stale i gazowe ciala drazniace

2 miesiące ago

394 words

Zapatrywanie, według którego w powstawaniu pierwotnego raki płuc odgrywają rolę stałe i gazowe ciała drażniące, drogi oddechowe, nie znajduje potwierdzenia we wszystkich statystykach polskich, gdyż w ich materiale czynniki szkodliwe, związane z uprzemysłowieniem i urbanizacją, nie odgrywały większej roli, zmarli bowiem pochodzili przeważnie ze wsi i z okolic wybitnie rolniczych (statystyka małopolska) albo zarówno z miasta, jak i ze wsi (statystyka warszawska). Zdaniem niektórych, do wzrostu przypadków pierwotnego raka płuc przyczyniła się epidemia grypy z r. 1918-1919 oraz gazy wojenne. Roli epidemii grypy przeczy jednak ta okoliczność, że dotyczyła ona na równi lub prawie na równi obu płci, tymczasem rak płuc przeważa wyraźnie u mężczyzn. Czy w przyroście przypadków raka płuc odgrywa rolę działanie gazów wojennych na razie orzec trudno. Przypuszcza się między innymi badanie Mikołaja Frydrycha że pod wpływem przewlekłych czynników drażniących (mechanicznych, chemicznych cieplnych i in.) nabłonek oskrzeli może przeradzać się z wałeczkowatego w wielowarstwowy nabłonek płaski, rogowaciejący (metaplasia nabłonka), a to ma go usposabiać do przekształcenia złośliwego, jeżeli ostatecznie działa czynnik rakotwórczy. Metaplazję nabłonka oskrzeli może między innymi wywoływać grypa. Toteż nie można odrzucić przypuszczenia, ze zakażenie grypowe sprzyjać może powstaniu raka płuc. Dla powstania raka płuc ma znaczenie usposobienie wrodzone. Za tym przemawiają doświadczenia na myszach dowodzące nie tylko dziedziczenia usposobienia do raka w raku doświadczalnym, ale i potęgowania się tej właściwości z pokolenia na pokolenie (Szabad). Anatomia patologiczna. Rak płuc sadowi się częściej w prawym płucu. Dowodzi tego poniższe zestawienie w materiale sekcyjnym krakowskim, lwowskim i w arszawskim. Jak widać, pierwotny rak płuc sadowi się najczęściej w samym tylko górnym płacie tę siedzibę w polskim materiale sekcyjnym (po odliczeniu przypadków, w których. siedziba raka nie dała się określić) stwierdzono w 162 ,przypadkach na 360, czyli 45%, natomiast sam tylko dolny płat byt siedzibą raka w 98 przypadkach, więc w 27%, a cale płuco w 35 przypadkach zatem w 9,7%. W naszym materiale klinicznym pierwotny rak płuc był usadowiony w prawym płucu w 61 % (w 25 przypadkach na 41 sekcjonowanych), w lewym zaś tylko w 99% (w 16 przypadkach). [patrz też: przegladarka skierowan do sanatorium, stomatologia ursynów, potencjalny dawca szpiku ]

0 thoughts on “w powstawaniu pierwotnego raki pluc odgrywaja role stale i gazowe ciala drazniace”