Skip to content

W rozpoznaniu róznicowym nalezy uwzglednic przede wszystkim gruzlice pluc

4 miesiące ago

293 words

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić przede wszystkim gruźlicę płuc, rozszerzenia oskrzeli i raka płuc. Toteż w każdym przypadku nawracającego krwioplucia, rozszerzenia oskrzeli oraz podejrzenia raka płuc należy wykonywać wziernikowanie oskrzeli. Rokowanie zależy przede wszystkim od tego, jak wcześnie rozpoznano gruczolak oskrzela. Jest ono tym gorsze, im później go rozpoznano. Rzadko spostrzegano zrakowacenie gruczolaka. Leczenie polega na usunięciu guza przez wziernik oskrzelowy, a w razie niemożliwości wykonania tego zabiegu – na wyłuszczeniu odpowiedniego płata płucnego (lobectomia) lub płuca (pneumectomia). Nowotwory płuc Nowotwory Oskrzeli płuc złośliwe (Neoplasmata bronchorum et pulmonum maligna) Do najczęstszych nowotworów złośliwych oskrzeli i płuc należy rak. O wiele rzadziej spotyka się mięsaki i mięsaki limfatyczne. a) Rak płuc (Carcinoma pulmonum) Rak płuc może być pierwotny i wtórny. Pierwotny rak płuc (Carcinoma pulmonurn primitivum) Określenie przyczyny i wywód chorobowy. Do pierwotnych raków płuc zalicza się raki wychodzące z nabłonka pokrewnego oskrzeli, z komórek gruczołów błony śluzowej oskrzeli lub z nabłonka pęcherzyków płucnych. Rak wychodzący z nabłonka pęcherzyków płucnych należy. I do wielkich rzadkości. Niektórzy autorzy nawet wprost przeczą, by rak płuc mógł wyjść z nabłonka pęcherzyków. Utrzymują oni, że dotychczas nie opisano żadnego przypadku zupełnie pewnego pod tym względem. Ze względu na to, że pierwotny rak płuc wywodzi się prawie z reguły z oskrzeli, niektórzy nadają mu miano: rak oskrzeli. Nazwy więc pierwotny rak oskrzeli i pierwotny rak płuc są synonimami. Wśród chorych na pierwotnego raka płuc przeważają mężczyźni. [podobne: rehabilitacja tarchomin, stomatologia ursynów, definicja wypadku przy pracy ]

0 thoughts on “W rozpoznaniu róznicowym nalezy uwzglednic przede wszystkim gruzlice pluc”