Skip to content

W statystyce warszawskiej na 177 przypadków raka pluc gruzlice spostrzegano tylko 11 razy

2 miesiące ago

448 words

W statystyce warszawskiej na 177 przypadków raka płuc gruźlicę spostrzegano tylko 11 razy, a kiłę 3 razy. Spostrzeżenia kliniczne, dane anatomiczno-patologiczne i badania doświadczalne przemawiają raczej za pewnym antagonizmem między rakiem a gruźlicą. Między innymi potwierdza to materiał sekcyjny lwowskiego Zakładu Anatomii Patologicznej za okres czasu od 1923 do 1932 (A. Kielanowski). W ostatnich czasach spostrzega się wzrost zachorowań na pierwotnego raka płuc. W naszym piśmiennictwie potwierdzają to prace Ławrynowicza, Muszkatenblita St. Sterlinga, Okuniewskiego i Grodzieńskiego, Erudmoma, W. Nowickiego, Syjka oraz odczyty w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim Laskowskiego, Stefana Rudzkiego i innych. Między innymi spostrzeżeniami zwiększonej częstości pierwotnego raka płuc dowodzą również ostatnie sekcyjne statystyki polskie. Mianowicie w materiale sekcyjnym Zakładów Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Lwowskiego na 55.315 sekcji było w okresie od r. 1901 do 1930 r. 179 przypadków pierwotnego raka płuc, w tym od r. 1901 do 1915 na 28.751 sekcji 0,19% i od 1916 do 1930 r. na 26.564 sekcji 0,45%. W statystyce warszawskiej od 1920 r. do 1925 na 5.608 sekcji było 53 przypadki raka płuc, zatem 0,94%, i od 1926 do 1931 r. na 75.143 sekcji 105 raka płuc, więc 1,39%. Jak widać, wzrost pierwotnego raka płuc w materiale sekcyjnym w drugim piętnastoleciu w zakładach małopolskich wynosi nieomal 150 % w sto sunku do piętnastolecia pierwszego, a w zakładach warszawskich VI drugim pięcioleciu 47,9% w stosunku do pierwszego pięciolecia w naszym materiale klinicznym odsetek chorych na pierwotnego raka płuc w czteroleciu 1927/28-1930-31 wynosił 0,43, w czteroleciu 1931/32-1934/35 – 0,51 w okresie 1935/36-1938/39 – 0,72 i w czteroleciu 1939/40-1942/43 – 0,01. Zatem wzrost liczby zachorowań na pierwotnego raka płuc uwidacznia się i w materiale klinicznym w ostatnim z wymienionych czteroleci wynosi on 135% w stosunku do pierwszego z nich. Przyczyna wzrostu zachorowań na pierwotnego raka płuc dotychczas nie jest wyjaśniona. Po części odgrywają tutaj rolę postępy w rozpoznawaniu tej choroby, przedłużenie życia ludzkiego i udostępnienie pomocy lekarskiej szerokim warstwom społeczeństwa. Czynniki te nie tłumaczą jednak znacznego zwiększenia liczby raka płuc w ostatnich czasach. Przyczyny tego zjawiska dopatrują się w drażnieniu płuc ciałami stałymi i gazowymi, któ rymi w okresie powojennym silniej jest zanieczyszczone powietrze wskutek większego uprzemysłowienia i urbanizacji życia. Takimi ciałami są pyły kamienny, węglowy zanieczyszczenia powietrza asfaltem, smołą (wskutek asfaltowania i smołowania ulic), gazami spalinowymi samochodowymi itd. Mają one sprzyjać częstszemu powstawaniu przewlekłych stanów zapalnych dróg oddechowych a te rozrostowi nabłonka w obrębie oskrzeli (nieżyt oskrzeli rozrostowy jednorodny, bronchitis proliferans homeoplastica lub nieżyt rozrostowy heteroplastyczny, bronchitis proliterans heteroplastica), a może także i pęcherzyków płucnych. [hasła pokrewne: folikulina, przegladarka skierowan do sanatorium, za krotkie wedzidelko ]

0 thoughts on “W statystyce warszawskiej na 177 przypadków raka pluc gruzlice spostrzegano tylko 11 razy”