Skip to content

Wpływ intensywnego leczenia ciśnieniem krwi na wyniki zgłaszane przez pacjenta ad

5 miesięcy ago

530 words

Po pierwsze, czy pacjenci losowo przypisani do intensywnej kontroli ciśnienia krwi dostrzegli swój stan zdrowia, mierzony przez zgłaszane przez pacjentów wyniki zdrowia fizycznego i psychicznego, inaczej niż pacjenci losowo przypisani do standardowego leczenia. Po drugie, czy starsi pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, a także z niższą sprawnością fizyczną i poznawczą mają różne wyniki zgłaszane przez pacjentów w zależności od tego, czy otrzymywali intensywne lub standardowe leczenie hipotensyjne. Po trzecie, ponieważ niepożądane działanie leków może prowadzić do słabego przestrzegania leczenia, czy intensywne leczenie wpłynęło na zgłaszane przez pacjentów stosowanie się do leczenia. Metody
Projekt testowy i nadzór
Projekt badania i pierwotne wyniki zostały opublikowane wcześniej.1,8 W skrócie, przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie, w którym porównano dwie strategie zarządzania skurczowym ciśnieniem krwi u osób starszych z nadciśnieniem tętniczym: intensywna strategia ze skurczowym ciśnieniem krwi cel mniejszy niż 120 mm Hg w porównaniu ze standardową strategią opieki nad skurczowym ciśnieniem krwi poniżej 140 mm Hg. Pierwotnym rezultatem było pierwsze wystąpienie dowolnego komponentu złożonego z zawału mięśnia sercowego, ostrego zespołu wieńcowego, udaru, niewydolności serca lub zgonu z powodu choroby sercowo-naczyniowej. Populacja obejmowała uczestników w wieku 50 lat lub starszych, którzy mieli skurczowe ciśnienie krwi pomiędzy 130 a 180 mm Hg podczas wizyty przesiewowej, z zakwalifikowanym zakresem ciśnienia krwi różniącym się w zależności od liczby leków przeciwnadciśnieniowych, które uczestnicy otrzymywali. Uważano, że uczestnicy mieli zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe, jeśli mieli kliniczną lub subkliniczną chorobę sercowo-naczyniową, przewlekłą chorobę nerek lub podwyższoną ocenę ryzyka Framingham lub jeśli byli w wieku 75 lat lub starsi. Pacjenci z cukrzycą lub przebytym udarem mózgu byli wykluczeni. Rekrutacja rozpoczęła się w listopadzie 2010 r., A zakończyła w marcu 2013 r. Łącznie 9361 uczestników w 102 ośrodkach klinicznych przeszło randomizację.
Wszystkie elementy protokołu próbnego (które są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu) zostały zaprojektowane i wdrożone przez komitet sterujący we współpracy z badaczami w klinikach, którzy zgromadzili dane. Komitet sterujący zapewnia dokładność i kompletność danych oraz wierność wersji próbnej protokołu. Komisja piśmiennicza przeanalizowała dane, napisała i poprawiła manuskrypt i wraz z komitetem sterującym podjęła decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Polityka Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH, sponsor badania) wymaga wymiany danych; chociaż niektóre dane z SPRINT zostały wcześniej udostępnione publicznie, oczekuje się, że pełne wyniki, w tym te zawarte w tym artykule, będą dostępne za pośrednictwem repozytorium danych National Heart, Lung and Blood Institute pod koniec 2018 r. zatwierdzony przez instytucyjną komisję odwoławczą w każdej uczestniczącej witrynie próbnej. Dwa leki obniżające ciśnienie krwi stosowane w badaniu (azylsartan i azylsartan w połączeniu z chlortalidonem) zostały dostarczone zarówno przez Takeda Pharmaceuticals International, jak i Arbor Pharmaceuticals; żadna firma nie miała żadnej innej roli w badaniu.
Pomiary próbne
Zgłoszone przez pacjenta wyniki oceniano za pomocą dobrze sprawdzonych środków
[podobne: stomatologia ursynów, rehabilitacja tarchomin, nfz skierowania do sanatorium mazowieckie ]

0 thoughts on “Wpływ intensywnego leczenia ciśnieniem krwi na wyniki zgłaszane przez pacjenta ad”