Skip to content

Z nowotworem pluc bablowiec pluc moze miec wspólne objawy opukowe

2 miesiące ago

260 words

Z nowotworem płuc bąblowiec płuc może mieć wspólne objawy opukowe, osłuchowe i radiologiczne oraz krwioplucia i inne. Powiększenie węzłów chłonnych i wychudnięcie przemawiają za nowotworem złośliwym natomiast eozynofilia w krwi, dodatni odczyn Weinberga z antygenem bąblowca w krwi, dodatni odczyn śródskórny Casoniego, przeważna siedziba w dolnym płacie prawego, płuca i kształt cienia o ostrych granicach na zdjęciu radiologicznym przemawiają za bąblowcem. Z kiłą płuc różnicuje się bąblowiec płuc na podstawie wywiadów objawów kiły w innych narządach, wyników prób serologicznych Wassermanna i Weinberga, próby Casoniego, badania morfologicznego krwi (eozynofilia w przypadku bąblowca) i ex juvantibus. Od promienicy płuc można bąblowca płuc odróżnić przez skrzętne wielokrotne badanie plwociny (obecność promieniowców w promienicy, haczyków lub kawałków torebki w przypadku bąblowca) oraz badanie krwi w kierunku eozynofilii i odczynu W einberga. Bąblowiec dolnego płata płuc może mieć pozory wysiękowego zapalenia opłucnej. Od pomyłki chroni odmienny przebieg górnej granicy stłumienia odgłosu opukowego w obu chorobach. Pomocne jest również badanie składu morfologicznego krwi (w bąblowcu często eozynofilia) oraz odczynów Weinberga i Casoniego a także płynu uzyskanego próbnym nakłuciem. Rokowanie jest poważne, zwłaszcza wobec częstego zropienia bąblowca przed przebiciem się lub po nim. Zaduszenie oraz skrwawienie podczas przebicia się do oskrzela zdarzają się rzadko. Leczenie operacyjne. [hasła pokrewne: przegladarka skierowan do sanatorium, cena badania moczu, allegro la butik ]

0 thoughts on “Z nowotworem pluc bablowiec pluc moze miec wspólne objawy opukowe”