Skip to content

Zakrzepica z mutacji protrombiny, która przenosi oporność na antytrombinę

9 miesięcy ago

401 words

Zidentyfikowaliśmy nowy mechanizm dziedzicznej zakrzepicy związanej z opornością na antytrombinę, z substytucją argininy na leucynę w pozycji 596 (p.Arg596Leu) w genie kodującym protrombinę (zwaną protrombiną Yukuhashi). Zmutowana protrombina miała umiarkowanie niższą aktywność niż protrombina typu dzikiego w testach krzepnięcia, ale tworzenie kompleksu trombina-antytrombina było znacznie upośledzone. Test generowania trombiny ujawnił, że szczytowa aktywność zmutowanej protrombiny była dość niska, ale jej inaktywacja była bardzo powolna w odtworzonym osoczu. Substytucja Leu596 spowodowała mutację wzmocnienia funkcji w genie protrombiny, powodując oporność na antytrombinę i podatność na zakrzepicę.
Wprowadzenie
Pacjenci z wrodzoną trombofilią często występują w nietypowych klinicznych epizodach zakrzepicy żylnej w młodym wieku i nawrotach w nietypowych naczyniach, często z rodzinną historią stanu.1 Badania genetyczne dziedzicznej trombofilii ujawniły dwa rodzaje defektów genetycznych: utratę … mutacje funkcji w naturalnych antykoagulantach antytrombina, białko C i białko S, wraz z mutacjami zysku-funkcji w czynnikach prokoagulacyjnych V (czynnik V Leiden) i II (protrombina G20210A) .2 Do tej pory stwierdzono liczne defekty genetyczne w rodzin z dziedziczną trombofilią, ale może istnieć wiele nieodkrytych przyczynowych mutacji.3. Tutaj opisujemy przypadek dziedzicznej zakrzepicy wywołanej przez nowy mechanizm oporności na antytrombinę, mutację wzmocnienia funkcji w genie kodującym czynnik krzepnięcia protrombina (protrombina Yukuhashi).
Opis przypadku
Rysunek 1. Rycina 1. Genotyp protrombiny rodziny z dziedziczną trombofilią. Panel A pokazuje rodowód rodowy. Proband (IV-1) oznaczony jest strzałką. Solidne symbole reprezentują dotkniętych członków rodziny, otwarte symbole, których nie dotyczą członkowie rodziny, i przycięte symbole zmarłych członków rodziny. Kręgi reprezentują członków rodziny żeńskiej oraz kwadraty członków rodziny męskiej. Panel B pokazuje sekwencję genu protrombiny wokół miejsca mutacji w eksonie 14. Transwersja AG . T przy nukleotydzie 1787 sekwencji kodującej (c.1787G . T) wystąpiła w genie kodującym czynnik krzepnięcia protrombiny Yukuhashi, w wyniku czego w substytucji aminokwasowej leucyny na argininę w pozycji 596 (p.Arg596Leu). Proband jest heterozygotyczny pod względem mutacji (strzałka). Panel C pokazuje analizę polimorfizmu długości fragmentów (RFLP) produktu polimerazy niedopasowanego łańcucha (PCR) egzonu 14 genu protrombiny trawionego przez endonukleazę PstI. Gen protrombiny typu dzikiego ma niestrawiony fragment o długości 212 pz. Mutacja w genie Yukuhashi protrombiny tworzy miejsce PstI, w wyniku czego powstaje fragment trawienny o długości 192 pz
[podobne: zagrzybiony organizm objawy, cena badania moczu, potencjalny dawca szpiku ]

0 thoughts on “Zakrzepica z mutacji protrombiny, która przenosi oporność na antytrombinę”