Skip to content

Zapalenie oplucnej czesciej surowicze-wlóknikowe lub surowicze

7 miesięcy ago

500 words

Zapalenie opłucnej częściej surowicze-włóknikowe lub surowicze. Zmiany dotyczą częściej obu płuc. Częściej wychudnięcie postępujące. Zwykle stany gorączkowe, czasami gorączka o torze odwrotnym. Plwocina zwykle śluzowo-ropna czasami z domieszką krwi, krwotoki większe zdarzają się częściej niż w rakach, plwocina zawiera prątki gruźlicy. Częściej w wieku młodszym. Często limfocytoza w krwi. W rozpoznaniu dopomaga odmienna siedziba i inny charakter zmian na zdjęciu radiologicznym. Rozpoznanie raka płuc jest zwłaszcza trudne, gdy w płucu toczy się jednocześnie wyraźna sprawa gruźlicza. Różnicowanie z kiłą płuc opiera się na tym, że u chorych na kiłę można często stwierdzić w wywiadach przebyte zakażenie kiłowe, a w stanie obecnym wykryć zmiany kiłowe w wątrobie i w innych narządach. W wątpliwych przypadkach może w rozpoznaniu dopomóc wynik badania odczynu Wassermanna w krwi chorego oraz próbnego leczenia przeciwkiłowego. Przerzuty w innych narządach przemawiają za rakiem płuc. Różnicowanie między rakiem płuca promienicą płuc, między rakiem płuc a bąblowcem płuc. Rak płuc może być mylnie rozpoznany, jako ostre krupowe zapalenie płuc. Bywa to w tych przypadkach, w których rak płuc rozpoczyna się ostro dreszczami, wysoką gorączką, bólami kłującymi w klatce piersiowej kaszlem z wykrztuszaniem plwociny zabarwionej krwią, a badanie fizyczne stwierdza przytłumienie odgłosu opukowego w obrębie całego płata płucnego i szmer oddechowy nieoznaczony lub nawet oskrzelowy. W rozpoznaniu dopomaga badanie plwociny co do pneumokoków, krwi co do leukocytozy oraz moczu co do chlorków; nadto uwzględnienie stanu węzłów chłonnych, objawów uciskowych i obserwacja przebiegu choroby. Rozpadający się rak płuc może nasunąć na myśl ropień oraz zgorzel płuc, tym bardziej że rak płuc może być przez dłuższy czas klinicznie utajony a nawet może rozwijać się na tle ropnia płuc. Objawy chorobowe mogą być zupełnie takie same jak w przypadkach ropnia lub zgorzeli płuc. Toteż w każdym przypadku tych chorób należy zwracać s zczególną uwagę, czy nie rozwinęły się one na de raka płuc, i w tym kierunku badać bardzo dokładnie chorego. Nie należy zapominać o możliwości raka płuc również w przypadkach marskości płuc z rozszerzenia oskrzeli. Krwioplucia zdarzające się w raku płuc mogą być przyczyną mylnego rozpoznania zawału krwotocznego. Za zawałem przemawiają nagłe rozpoczęcie się choroby klującymi bólami w klatce piersiowej i dusznością obecność zakrzepu żylnego, pojawienie się krwioplucia po zabiegu operacyjnym po porodzie itp. stopniowe ustępowanie dolegliwości i objawów w zakresie płuc. Na odwrót, powolny początek, stopniowe pogarszanie się stanu chorego zmiany fizyczne w górnym płacie, zwłaszcza prawego płuca, przemawiają za rakiem płuc. [więcej w: za mało neutrocytów, zagrzybiony organizm objawy, gazeta zdrowie ]

0 thoughts on “Zapalenie oplucnej czesciej surowicze-wlóknikowe lub surowicze”