Skip to content

Zapalenie oplucnej jest choroba bardzo czesta

2 miesiące ago

486 words

Zapalenie opłucnej jest chorobą bardzo częstą. Dowodzi tego badanie zwłok, które stwierdza nieraz pozostałości po przebytym zapaleniu opłucnej. Mężczyźni zapadają częściej niż kobiety. Zgodnie z przeważaniem zakażenia gruźliczego w dzieciństwie i w okresie młodzieńczym spostrzega się zapalenie opłucnej najczęściej w tych właśnie okresach życia, zdarza się jednak tak u niemowląt, jak i u osób w wieku podeszłym. Pierwotne zapalenie opłucnej pochodzenia gruźliczego w wieku podeszłym bywa stosunkowo rzadko, tutaj przeważa zapalenie wtórne, powstające na tle zapalenia płuc, chorób nerek serca itd. Znaczenie wieku dla częstości zapalenia opłucnej oraz dla częstości gruźlicy płuc po przebytym zapaleniu opłucnej wyjaśnia dobrze poniższe zestawienie ze szpitala Cochin w Paryżu. Wywód chorobowy zapalenia opłucnej nie jest jeszcze należycie wyjaśniony. Ogólnie przyjęto, że zapalenie opłucnej powstaje wskutek podrażnienia jej bakteriami lub ich jadami, które dostały się do opłucnej za pośrednictwem krwi, drogą naczyń chłonnych z sąsiednich lub oddalonych części ciała lub przez ciągłość z narządów sąsiednich. Nie uzgodniono jednak, w jaki sposób wysięk zarówno tworzy się, jak i wsysa się. Jedni przypuszczają, że czynniki chorobotwórcze wywołujące zmiany w opłucnej pobudzają czynne wydzielanie nabłonka opłucnej. Inni, przede wszystkim Schade i jego współpracownicy, a u nas Zdzisław Gorecki, stoją na stanowisku teorii fizyko-chemicznej, mianowicie utrzymują, że czynnik przyczynowy wywołuje zmiany zapalne w opłucnej z następowym wzmożeniem przepuszczalności płynu przez nią, jako błonę dializującą. Jeżeli czynnik chorobotwórczy jest mało zjadliwy i dochodzi do opłucnej w ilości niewielkiej albo powoli, drażniąc ją tylko na małej przestrzeni, wtedy wysięk tworzy się nie obficie i tylko w miejscu podrażnienia, a sprawa zapalna nie szerzy się na sąsiednie miejsca opłucnej. Stopniowo wysięk wsysa się – najpierw zawarta w nim woda i krystaloidy, następnie albuminy, natomiast fibrynogen strąca się i osiada na powierzchni opłucnej, jako włóknik. Taka ma być patogeneza suchego zapalenia opłucnej. Czynniki zjadliwsze wywołują wysiekanie znaczniejsze. Jeżeli jama opłucna jest wolna to powstający wysięk ścieka na dół i drażniąc zawartymi w nim toksynami i bakteriami nowe miejsca w opłucnej wstaje się przyczyną dalszego szerzenia się zapalenia, które pociąga za sobą obfitsze łuszczenie się obumarłego nabłonka i zwiększenie porowatości naczyń krwionośnych. Przez bardziej porowatą przeponę dializującą przechodzi teraz z krążenia do jamy opłucnej więcej ciał o dużej drobinie, mianowicie globulin, tłuszczów, lipoidów, cholesterolu i in. Sprawa ta trwa dopóty, dopóki ciśnienie koloidowe w krwi i w płynie wysiękowym nie wyrówna się. [więcej w: za krotkie wedzidelko, antytrombina, leobert allegro ]

0 thoughts on “Zapalenie oplucnej jest choroba bardzo czesta”