Skip to content

Zapalenie oplucnej

9 miesięcy ago

470 words

Zapalenie opłucnej towarzyszy często nowotworom złośliwym opłucnej. Choroby płuc (ropnie, zgorzel, nowotwory, zawały krwotoczne i in.) oraz rozszerzenia oskrzeli mogą także wikłać się z zapaleniem opłucnej. Na opłucną może przechodzić zapalenie osierdzi i śródpiersia. Zapalenie opłucnej mogą wywoływać również choroby innych sąsiednich narządów, jako to: choroby przełyku, zwłaszcza rak, gruźlica kręgosłupa, żeber, guzy śródpiersia (nowotwory, guzy ziarnicze, tętniaki tętnicy głównej i, in.) i choroby jamy brzusznej, jak np. rak żołądka, wątroby, nerek, zapalenie ropne wątroby, zwłaszcza ostre sprawy zapalne pod przeponą. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego oraz pęcherzyka żółciowego i wrzód trawienny, usadowiony w odźwierniku żołądka, wiodą najczęściej do zapalenia prawej opłucnej. Natomiast przebicie wrzodu trawiennego żołądka, usadowionego na krzywiźnie mniejszej, choroby trzustki, ropnie śledziony wiodą zwykle do z apalenia lewej opłucnej. Czasami objawy zapalenia opłucnej przeważają tak silnie nad całym obrazem klinicznym podstawowej choroby (zapalenia podprzeponowego, ropnia lub guza w jamie brzusznej), że jej rozpoznanie może napotykać trudności nie do przezwyciężenia, tym bardziej, że objawy choroby brzusznej mogą być nikłe i zupełnie zatuszowane, tak jak to się nieraz spostrzega w przypadkach pozornie pierwotnego zapalenia opłucnej, gdy ognisko gruźlicze w płucu przebiega bez wyraźnych objawów. Szerzeniu się zapalenia z jamy otrzewnej na opłucną poprzez przeponę zawierającą otworki chłonne (stomata) sprzyja we wszystkich tych przypadkach ssące działanie jamy opłucnej, w której ciśnienie jest ujemne, w przeciwieństwie do dodatniego ciśnienia śród brzusznego. Zapalenie opłucnej może powstać także na tle zatrucia ustroju. Jest to zapalenie opłucnej toksyczne (pleuritis toxica). Takie może być zapalenie opłucnej w przebiegu zapalenia kłębków ne rkowych oraz w skazie dawnej. Zapalenie opłucnej u chorych na nerki może powstawać od razu albo dołącza się do puchliny opłucnej. Zapalenie opłucnej zdarza się dalej w przewlekłej nie wydolności krążenia na tle wtórnego zakażenia przesięku opłucnego. Awitaminoza C (gnilec) także często przebiega z zapaleniem opłucnej najczęściej obustronnym. Zapalenie opłucnej może być pochodzenia urazowego (pleuritis traumatica), zwłaszcza, gdy uraz jest połączony ze złamaniem żebra, którego końce drażnią mechanicznie opłucną. Do działania mechanicznego może się dołączyć zakażenie opłucnej bakteriami dostającymi się do jamy opłucnej z sąsiedztwa drogą krwi z oddalonych narządów lub z zewnątrz po równoczesnym uszkodzeniu ściany klatki piersiowej. Zapalenie opłucnej zdarza się nieraz w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną. Omawiam je szczegółowo w tomie III. [patrz też: leobert allegro, wyciąg lędźwiowy, cena badania moczu ]

0 thoughts on “Zapalenie oplucnej”